- Jag / vi kommer till Varvsstaden - Stora Varvsgatan 14

28 November 15:00 - 17:15

> > Att lära av varandra > >  

Denna gång möts vi kring en workshop där vi bjuder in er att bidra med era utmaningar inom era organisationer eller vardagliga situationer under en dag/vecka/år i Västra hamnen.

Vi har bjudit in personer med olika erfarenheter av delnings- och cirkulär ekonomi och låter de dela med sig av sina erfarenheter och arbetsmetoder som vi sedan kan använda under vår ca 1 h långa workshop tillsammans. 

Framförallt så vill vi denna gång låta er medlemmar vara med och påverka innehållet i programmet  så att det formas efter era behov i er närmiljö.  

Åter till framtiden i Varvsstaden 

PROGRAM:

15.00-15.20       Vi samlas i hallen Vagnsverkstaden (ingång från St. Varvsgatan 14) 

>> Välkomnande  av Thomas Brunk, ordförande i Västra Hamnen- HAVE IT ALL

Varm äppleglögg serveras och en kort visning av Varvsstadens utställning ´Åter till framtiden´. Presenteras av Varvsstadens utvecklingschef Hanne Birk.

15.20    Vi går i samlad trupp över till byggnaden Snickeriet.

15.30-16.30

Workshop i grupper om fyra olika  teman utifrån era medlemmarnas utmaningar. 

Samtalsledare: Oscar Pelin /Sharing Cities, Calle Håkansson /Altitude Meetings, Jenny Grettve/ Zero Print och  Emir Mujezinovic / Ett hem att trivas i. 

Så vi uppmanar er att bidra med era vardagliga såväl som professionella utmaningar. Maila problemställningarna  till koordinator@vastrahamnen.se senast måndagen den 26 nov.

  kl. 16.45- 17.15

  >> Hanne Birk visar visuellt Varvsstadens utveckling fram till år 2035.

  >> Måns Friberg berättar kort om stadsdelens nya lägenehtshotell Forenom Apart Malmö, som öppnar nu upp i Varvsstaden år 2019

  >>  Dick Fredholm från styrelsens kommunikationsutskott  visualiserar vår uppdaterade grafiska identitet. Brandbook 2.0

  >> Emir Mujezinovic  från Ett hem att trivas i, berättar om hur de arbetar sig upp sitt företag från en noll-budget, tack vare  värdeskapande delningssamverkan.

  - Jag / vi kommer till Varvsstaden - Stora Varvsgatan 14

   Snickeriet i Varvsstaden

  Detta är Varvsstadens äldsta bevarade byggnad, uppförd 1876. Kockums grundare, Frans Henrik Kockum hade köpt tomten i Västra hamnen 1870, de första verkstäderna och magasinen började byggas året efter. I huset har funnits såväl timmer- och maskinverkstäder som mindre kontor. Men framför allt har här tillverkats snickerier till båtar och inredning – även för utomstående kunder. Byggnadens gula mönstermurade tegelfasader uppfördes i en medeltidsinspirerad rundbågestil, som förekom i Sverige vid slutet av 1800-talet och ännu märks i offentliga byggnader som skolor, järnvägsstationer och sjukhus. Huset tillhör områdets mer småskaliga med intima kvalitéer, bland annat fina invändiga träkonstruktioner. Spåren från ombyggnader på 1930- och 70-talen kan ännu anas. Snickeriet ligger i den äldre del av industriområdet som är vänd mot hamnbassängen med vy rakt in mot staden. Högt kulturhistoriskt värde.

  För mer info om alla byggnader som bevaras i Varvsstaden besök:

  http://varvsstaden.se

  - Jag / vi kommer till Varvsstaden - Stora Varvsgatan 14